home Casino Reality Volatilitet på flerbordsspel och optimal struktur

Volatilitet på flerbordsspel och optimal struktur

 

Många pokerböcker varnar för spel vid flera bord. De menar att du förlorar en massa fördelar genom att inte ge din fulla uppmärksamhet och kommer att förlora pengar som ett resultat därav. För vinnande spelare är detta missvisande. De har rätt i att du förlorar lite edge per bord, precis som att förlorande spelare typiskt nog kommer att förlora mer pengar om de spelar vid flera bord! Hur som helst, det finns tre anledningar till att vinnande spelare normalt tjänar på att spela vid flera bord. För det första, den totala vinsten per timme kommer att vara högre, även om vinsterna per bord och per timme är lägre. För det andra, volatiliteten (uppgångar och nedgångar) ökar vid övergång från ett bod till två, men när du lägger till fler bord minskar faktiskt volatiliteten! (Se nästa paragraf för vidare detaljer). För det tredje, majoriteten vinnande spelare kräver action (liksom de flesta spelare) och kommer inte att kunna uppvisa det nödvändiga tålamodet vid spel vid endast ett bord.

Genom att använda vanliga riskformler, kan det bevisas att spel vid fler än två bord inte ökar volatiliteten, utan snarare minskar den. Till exempel, simultant spel vid fyra $5-$10 bord ger lägre svängningar i dina tillgångar än att spela vid två bord. Följaktligen kommer spel vid fyra bord med $5-$10 att ge dig en totalt lägre volatilitet än spel vid ett $10-$20 bord. Detta följer den enkla logik som kapitalförvaltning bygger på: genom att ha fler tillgångar med ingen eller låg korrelation mellan sina avkastningar, maximerar du din totala vinst vid en viss accepterad nivå av riskexponering (volatilitet).

Alltså, den bästa formeln för många semiprofessionella spelare är att välja nivån där de har den högsta vinst-raten per timme i absoluta mått (som $20 per timme och bord i genomsnitt), men inte överskrider gränsen för vad deras tillgångar är avpassade för. Till exempel, en spelare med tillgångar på $5,000 borde inte spela högre än $5-$10 i ”fixed limit Texas Hold´em” vid fyra bord samtidigt, eftersom de tillgångarna skulle motsvara 500 gånger ”big bet”. Om 300 gånger ”big bet” är rimligt vid spel vid ett bord, kommer du att behöva öka den siffran med omkring 50 % för spel vid flera bord, för att kunna hantera de kortsiktiga fluktuationerna.

Kom ihåg att de flesta spelare saknar tillräckliga empiriska data för sina framgångar på högre nivåer. Som en tumregel borde du spela åtminstone 200 timmar på en nivå för att kunna dra några säkra slutsatser kring din förmåga på den nivån. Och kom ihåg att dina resultat är starkt beroende av vilket typ av motstånd du möter.

De flesta spelare presterar bättre om de spelar vid samma typ av bord och samma nivå vid alla bord (till exempel vid fyra fulla $5-$10 bord), medan short-handed specialister kan föredra att ha ett eller två bord med ”multi-table” turneringar öppna vid sidan om, där de endast spelar kanske 10 % av händerna de första två timmarna utan att behöva analysera alltför mycket. På detta sätt kan de ägna full uppmärksamhet åt de väldigt krävande short-handed eller heads-up spel de spelar, men fortfarande arbeta sig upp i turneringarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *